send link to app

Kuizi islam shqipDesarrollador PRISHTINA Developers
Libre

Ky kuiz është bërë me qëllim që ta shtojmë diturinë rreth çeshtjeve të fesë.Kuzi përmban pesëmbëdhjetë pyetje përgjatë një rundi dhe gjithashtu regjistron rekordin tuaj më të mirë.Pyetjet janë të kategorizuara duke filluar në fillim nga më të lehtat deri tek disa më të vështira.*Koha përcakton rekordin më të mirë*Regjistron rekordin*Mundësia për të shpërndarë në facebook